HomeNieuwsOver
Diensten en Producten
Handige linksContact
SC-530
SC-540
SVMS-007
VCA
BTR
ISO 9001
SC-530

CERTIFICATIESCHEMA1 voor het SCA Procescertificaat Asbestverwijdering
Arbeidsomstandighedenbesluit; artikel 4.54a en 4.54d
Arbeidsomstandighedenregeling; artikel 4.27

Certificatieschema voor het zorgvuldig, arbeids- en milieuhygiënisch verwijderen van asbest,
asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen
tijdens sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten en na een incident.
www.ascert.nl


HomeNieuwsOverDiensten en ProductenHandige linksContact