HomeNieuwsOver
Diensten en Producten
Handige linksContact
SC-530
SC-540
SVMS-007
VCA
BTR
ISO 9001
BTR

De Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur (BTR) is een aanvulling op het VCA certificaat specifiek gericht op het werken in of nabij het spoor. 

 Het VCA-certificaat is een checklist waarmee toeleverende bedrijven worden getoetst op hun veiligheidsbeleid. Het biedt voldoende garantie voor een functionerend veiligheidszorgsysteem, maar houdt onvoldoende rekening met de typische spoorse situatie en regelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong in de Spoorwegwet en het Reglement Rail Verkeer (RVV).
 
Op basis van het RVV en andere overheidsregelgeving (onder andere de Arbowet) heeft ProRail aanvullende reglementen opgesteld waar aannemers zich aan moeten houden. Dit zijn:
  • het Reglement Veilig Werken aan railinfra (RVW);
  • het Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan (of in de nabijheid van) elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail.

Om veilig te kunnen werken, is het vereist dat aannemers ook de aanvullende reglementen en de typisch spoorse aspecten opnemen in hun veiligheidszorgsysteem. In het VCA-certificeringsschema komen deze aspecten niet expliciet aan de orde. Daarom hebben ProRail, NS Stations en een aantal brancheorganisaties van opdrachtnemers de BTR opgesteld. De BTR kunt u vinden op de site van www.prorail.nl onder 'zakenpartners' .
 

Om te mogen werken in of nabij het spoor moeten bedrijven dus zowel een VCA-certificaat bezitten als een certificaat van de Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur.
MKB-Certificatie B.V. kan na een positieve beoordeling een BTR certificaat verstrekken met de vermelding ‘werken in de risicogebieden railinfrastructuur’.

HomeNieuwsOverDiensten en ProductenHandige linksContact